Home » Career » ประกาศที่ 4/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

ประกาศที่ 4/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา