Home » ITD News » ผอ.สถาบันไอทีดีและผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษาฯ เพื่อเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัว

ผอ.สถาบันไอทีดีและผู้บริหารเข้าพบรมว.การอุดมศึกษาฯ เพื่อเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัว

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อแนะนำสถาบัน ขอบเขตตามพรฏ. จัดตั้งของสถาบัน ทีมผู้บริหารและหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาความรู้และการผลิตงานวิจัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone