Home » ITD News » ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรในหลวง ร.10

ผู้บริหาร ITD ร่วมถวายพระพรในหลวง ร.10

นางปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแล้วการพัฒนา (องค์การมหาชน) บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ โดยออกอากาศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทางสถานีโทรทัศน์  NBT

 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone