Home » ITD News » ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 (23rd International Congress Bangkok 2018) จัดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of judicial Officers: UIHJ) ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2561ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้แก่องค์กรวิชาชีพเจ้าพนักงานบังคับคดีในภารกิจต่างๆ โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 92 ประเทศ ผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนี้

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดการประชุม โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ Mrs.Froise Andrieux ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone