Home » ITD News » ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยสำนักจัดการองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ นายขจิต สุขุม ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยในการนี้ ดร.กมลินทร์ และนายขจิต   ได้หารือแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคต  ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone