Home » ITD News » ผู้อำนวยการไอทีดีเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ทวีวงศ์

ผู้อำนวยการไอทีดีเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ทวีวงศ์

_DSC6193_1000เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างไอทีดี และศูนย์บริการวิชาการฯในอนาคต

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone