Home » ITD News » ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ศาสตราจารย์  ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เพื่อสวัสดีปีใหม่ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ITD และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจฯ ในอนาคต ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone