Home » ITD News » ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone