Home » ITD News » รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศฯ

รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมสถาบันระหว่างประเทศฯ

วันนี้ (31 ต.ค 62) นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ของITD พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ ได้ให้ให้ความสำคัญต่องานใน 4 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านการศึกษา 2.ปัญหาโลกร้อน 3.เรื่องภัยพิบัติ          4. ASEM – ASEAN และ4.การเกษตรแนวตั้ง

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone