Home » วิธีการร้องเรียน

วิธีการร้องเรียน

วิธีการร้องเรียนทางไปรษณีย์

 

การร้องเรียนทางไปรษณีย์สามารถดำเนินการได้ โดยลงชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) ผู้ถูกร้องเรียน และ เหตุที่ร้องเรียน หากต้องการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนขอให้ระบุในเอกสาร ซึ่งทาง สคพ. จะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

 

โดยส่งเอกสารร้องเรียนมาที่

 

งานทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

 

ติดต่อสอบถามปัญหาการร้องเรียน

 

ในกรณีที่ท่านพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่

 

นายสมาน นนทสิทธิชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลอาวุโส

เบอร์โทรศัพท์ 02-216-1894 ต่อ 110