Home » ITD News » สถาบันระหว่างประเทศฯ หริอ ไอทีดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร”

สถาบันระหว่างประเทศฯ หริอ ไอทีดี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร”

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนสถาบันระหว่างประเทศฯ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาท องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นวัน “กิติยากร

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone