Home » ITD News » สถาบันฯจัดพิธีทำบุญก้าวสู่ปีที่ 14

สถาบันฯจัดพิธีทำบุญก้าวสู่ปีที่ 14

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ และภรรรยา ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 14 ของการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสถาบัน อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone