Home » ITD News » แสดงความยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของไอทีดี

แสดงความยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของไอทีดี

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 14 ของการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารของสถาบัน ให้การต้อนรับ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสถาบัน อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone