Home » Career
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สถาบัน »

3 October 2019
ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ นักบริหารงานทั่วไป »

2 October 2019
ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ »

2 October 2019
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และรองผู้อำนวยการ (บริหาร) »

2 October 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส นักบริหารโครงการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส นักบริหารโครงการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ »

26 September 2019
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส 1 อัตรา  ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 2 อัตรา  ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส 1 อัตรา ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา »

27 August 2019
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ »

15 August 2019
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน »

15 August 2019
ประกาศ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน »

8 August 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 4 ตำแหน่ง »

24 July 2019
ประกาศผลการสรรหา ผอ.สคพ._นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์

ประกาศผลการสรรหา ผอ.สคพ._นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ »

12 July 2019
ประกาศรับสมัคร 3 อัตรา_นักวิจัย, นักบริหารโครงการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัคร 3 อัตรา_นักวิจัย, นักบริหารโครงการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน »

14 June 2019
ประกาศขยายเวลารับสมัคร_นักวิจัยอาวุโส

ประกาศขยายเวลารับสมัคร_นักวิจัยอาวุโส »

14 June 2019
ประกาศสอบสัมภาษณ์ ผอ.สคพ.

ประกาศสอบสัมภาษณ์ ผอ.สคพ. »

23 April 2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

10 April 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ »

5 April 2019
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สคพ.

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สคพ. »

18 March 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

13 March 2019
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส »

13 March 2019

ประกาศปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย »

22 February 2019
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน (นักวิจัยอาวุโสและนักบริหารโครงการ) (Thai Only)

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน (นักวิจัยอาวุโสและนักบริหารโครงการ) (Thai Only) »

20 February 2019
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only) »

20 February 2019
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only) »

20 February 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย »

11 February 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only) »

30 January 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only) »

30 January 2019
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักบริหารโครงการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักบริหารโครงการ »

21 January 2019
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง_นักวิจัย และ นักกฎหมาย

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง_นักวิจัย และ นักกฎหมาย »

27 December 2018
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย »

22 November 2018

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

14 November 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

22 October 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย »

17 October 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย »

17 October 2018
(thai) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

(thai) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

5 October 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

30 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นักกฎหมาย, นักบริหารงานฝึกอบรม และนักบริหารงานทัี่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นักกฎหมาย, นักบริหารงานฝึกอบรม และนักบริหารงานทัี่วไป »

27 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวม 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวม 3 ตำแหน่ง »

17 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 3 ตำแหน่ง »

6 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

23 July 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

12 July 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

5 July 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา »

29 June 2018
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป »

6 June 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย »

3 May 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

25 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย »

29 March 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานฝึกอบรม »

29 March 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 3 อัตรา »

9 March 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

5 March 2018
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม »

5 March 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

13 February 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ »

1 February 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ »

25 January 2018

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ (Thai Only) »

29 December 2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย_นางสาวสมิตา จุลเขตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย_นางสาวสมิตา จุลเขตร์ »

27 December 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย »

16 November 2017
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

6 October 2017
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

27 March 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

6 March 2017
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

1 February 2017
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

23 January 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

18 January 2017
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

21 December 2016
ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ขยายเวลาการสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

21 December 2016
(Thai Only) ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

(Thai Only) ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ »

10 December 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

7 December 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ »

7 December 2016
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

1 December 2016
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ »

16 November 2016
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ »

2 November 2016
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

2 November 2016
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

27 October 2016
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

27 October 2016
รายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

รายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

20 October 2016
รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

20 October 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูฒิภาค

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูฒิภาค »

5 October 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

5 October 2016
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร »

30 September 2016
รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

รายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร »

16 September 2016
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

14 September 2016
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

14 September 2016
(Thai Only) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

(Thai Only) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

2 September 2016

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

(Thai Only) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

(Thai Only) รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

2 September 2016

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

25 August 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

25 August 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่่อสารองค์กร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่่อสารองค์กร »

11 August 2016
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

15 July 2016
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

15 July 2016
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

8 July 2016
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

4 July 2016
(Thai Only) ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

(Thai Only) ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

4 July 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

29 June 2016
ลงประกาศผลการสอบคัดเลือก รองฯ บริหาร

ลงประกาศผลการสอบคัดเลือก รองฯ บริหาร »

24 June 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ »

15 June 2016