Home » Career
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  สำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา »

24 February 2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ »

17 February 2021
ประกาศที่ 4/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

ประกาศที่ 4/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา »

10 February 2021
ประกาศที่ 3/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศที่ 3/2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ »

10 February 2021
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปจำนวน 2 อัตรา »

15 January 2021
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 อัตรา »

15 January 2021
ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารโครงการ (สร.)

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารโครงการ (สร.) »

14 December 2020
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักวิจัย (สว.)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักวิจัย (สว.) »

4 December 2020
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา »

23 November 2020
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา »

23 November 2020
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (สข.)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (สข.) »

13 November 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา »

12 November 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา »

12 November 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา »

11 November 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา »

2 November 2020
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักบริหารงานทั่วไป สข.

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักบริหารงานทั่วไป สข. »

16 October 2020
ประกาศรับสมัคร นักบริหารโครงการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และนักวิจัย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

ประกาศรับสมัคร นักบริหารโครงการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และนักวิจัย สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย »

7 October 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล »

18 September 2020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) »

18 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล »

11 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (บริหาร) »

11 September 2020
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา »

11 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ »

2 September 2020

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล »

21 August 2020

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรอง ผอ. (วิชาการ) และรอง ผอ. (บริหาร)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรอง ผอ. (วิชาการ) และรอง ผอ. (บริหาร) »

13 August 2020

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล »

12 July 2020

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย »

21 May 2020

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส

ผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส »

13 May 2020

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย 19 พ.ค.63

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย 19 พ.ค.63 »

13 May 2020

ดาวโหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส, นักวิจัย และนักกฎหมาย 8 พ.ค.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส, นักวิจัย และนักกฎหมาย 8 พ.ค.63 »

5 May 2020

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา »

26 March 2020

เอกสารการสมัคร

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการ »

26 March 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป »

28 February 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และ นักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และ นักกฎหมาย »

20 February 2020
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และ นักกฎหมาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป »

20 February 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สำนักผู้อำนวยการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สำนักผู้อำนวยการ »

29 January 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สำนักผู้อำนวยการ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผอ.สำนักผู้อำนวยการ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผอ.สำนักผู้อำนวยการ »

24 January 2020
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผอ.สำนักผู้อำนวยการ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักบริหารโครงการ »

17 January 2020
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป »

17 January 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานทั่วไป »

16 January 2020
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ »

9 January 2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสร์และสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสร์และสารสนเทศ »

2 January 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ »

20 December 2019
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สร.

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สร. »

29 November 2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สข.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สข. »

29 November 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป_28 พ.ย.62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานทั่วไป_28 พ.ย.62 »

25 November 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป »

6 November 2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

25 October 2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส และตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส และตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ »

21 October 2019
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สถาบัน »

3 October 2019
ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ นักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่งนักบริหารโครงการ และ นักบริหารงานทั่วไป »

2 October 2019
ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประกาศรับสมัคร จนท.สถาบัน ITD_ตำแหน่ง ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ »

2 October 2019
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และรองผู้อำนวยการ (บริหาร)

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ITD_ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และรองผู้อำนวยการ (บริหาร) »

2 October 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส นักบริหารโครงการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัยอาวุโส นักบริหารโครงการ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ »

26 September 2019
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส 1 อัตรา  ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 2 อัตรา  ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส 1 อัตรา ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 2 อัตรา ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา »

27 August 2019
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ »

15 August 2019
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน »

15 August 2019
ประกาศ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

ประกาศ เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งต้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน »

8 August 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 4 ตำแหน่ง »

24 July 2019
ประกาศผลการสรรหา ผอ.สคพ._นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์

ประกาศผลการสรรหา ผอ.สคพ._นายเชิดศักดิ์ วีระพัฒน์ »

12 July 2019
ประกาศรับสมัคร 3 อัตรา_นักวิจัย, นักบริหารโครงการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัคร 3 อัตรา_นักวิจัย, นักบริหารโครงการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน »

14 June 2019
ประกาศขยายเวลารับสมัคร_นักวิจัยอาวุโส

ประกาศขยายเวลารับสมัคร_นักวิจัยอาวุโส »

14 June 2019
ประกาศสอบสัมภาษณ์ ผอ.สคพ.

ประกาศสอบสัมภาษณ์ ผอ.สคพ. »

23 April 2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

10 April 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ »

5 April 2019
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สคพ.

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สคพ. »

18 March 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

13 March 2019
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส »

13 March 2019

ประกาศปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย »

22 February 2019
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน (นักวิจัยอาวุโสและนักบริหารโครงการ) (Thai Only)

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน (นักวิจัยอาวุโสและนักบริหารโครงการ) (Thai Only) »

20 February 2019
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only) »

20 February 2019
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only)

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only) »

20 February 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักกฎหมาย »

11 February 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย (Thai Only) »

30 January 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย (Thai Only) »

30 January 2019
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักบริหารโครงการ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย และนักบริหารโครงการ »

21 January 2019
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง_นักวิจัย และ นักกฎหมาย

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง_นักวิจัย และ นักกฎหมาย »

27 December 2018
ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย »

22 November 2018

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

14 November 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

22 October 2018

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย »

17 October 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักกฎหมาย »

17 October 2018
(thai) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

(thai) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

5 October 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

30 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นักกฎหมาย, นักบริหารงานฝึกอบรม และนักบริหารงานทัี่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก นักกฎหมาย, นักบริหารงานฝึกอบรม และนักบริหารงานทัี่วไป »

27 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวม 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รวม 3 ตำแหน่ง »

17 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน รวมจำนวน 3 ตำแหน่ง »

6 August 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

23 July 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

12 July 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

5 July 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา »

29 June 2018
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป »

6 June 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย »

3 May 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

25 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม