Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียน และอาชีวะอาเซียน”

28, July - 29, July
Event Banner

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระแสโลก กระแสภูมิภาค การเตรียมตัวเป็นพลเมืองอาเซียน และอาชีวะอาเซียน” โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 4 รุ่นดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี (จอมเทียน พัทยา)(จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดภูเก็ต (จัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต)

 

Activities Information

Activity start :28 July 2011

Activity end :29 July 2011

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
28, July 2011
End:
29, July 2011
Event Category: