Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง

18, January @ 1:00 pm - 5:00 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน-หลวงพระบาง”ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินีรอยัลเลอเมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ ดังกล่าว พร้อมทั้งจะจัดการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง“การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย – สปป.ลาว : โอกาสและความท้าทายจากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ นายขันธวงศ์ ดาราวงศ์ เลขาธิการหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมอภิปรายในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม


1. กำหนดการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

1.น่าน หลวงพระบาง present 1

2.น่าน หลวงพระบาง present 2

3.น่าน หลวงพระบาง present 3

4.น่าน หลวงพระบาง present 4

 

Activities Information

Activity start :18 January 2013

Activity end :18 January 2013

Cut off date :18 January 2013

Attendees list*

* Confirmed attendees.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
18 January 2013
Time:
1:00 pm - 5:00 pm
Event Category: