Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงใน GMS”

28, September
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมการสัมมนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงใน GMS” ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 ณ ห้อง STAR 29 ชั้น 29 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทราบและเข้าใจในเส้นทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ตลอดจนแสดงเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายสำคัญที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำโขง จำนวน 100 คน

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถดาวโหลดใบสมัครและลงทะเบียนได้ทางโทรสาร (0-2216-1898) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 การสัมมนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Activities Information

Activity start :28 September 2012

Activity end :28 September 2012

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
28, September 2012
Event Category: