Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาเรื่อง ระเบียงเศรษฐกิจ : เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร

21, December @ 8:30 am - 1:00 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จะจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2554 เรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจ : เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องฟอร์จูนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย และเสวนาอนาคตนโยบายเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคทางการค้าสินค้า บริการและการลงทุน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งข้อจำกัดและอุปสรรคตามเส้นทาง R3A รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นในการวางแผนนโยบาย และกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป

ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ new.itd.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

หากพบปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง

email: [email protected]

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 – 09.15 น.พิธีเปิดการสัมมนาโดย  นายสันติ สาทิพย์พงษ์

รองผู้อำนวยการ (บริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

09.15 – 09.45 น.ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ระเบียงเศรษฐกิจ : เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร”โดย  นายพิษณุ เหรียญมหาสาร

ที่ปรึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

09.45 – 10.30 น.การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย”โดย  ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้จัดการโครงการวิจัย

10.30 – 12.00 น.การอภิปรายเรื่อง “ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว – จีน โอกาสของไทยหรือของใคร?”      ผู้ร่วมอภิปราย            นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

            นางสาวนิธิวดี มานิตกุล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น

อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.)

อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

ดำเนินการอภิปรายโดย

            นางสาวจิตติกานต์ วงษ์กำภู

นักวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 นาที

Logo_NameList

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. กำหนดการสัมมนา

2. แผนที่สถานที่จัดงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ระเบียงเศรษฐกิจ : เชื่อมไทยสู่ภูมิภาค รุกตลาดแดนมังกร”

2. การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย

3. ตามรอยเส้นทางเศรษฐกิจไทย – สปป.ลาว – จีน โอกาสของไทยหรือของใคร?

โดย   นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์

นางสาวนิธิวดี มานิตกุล

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

ผศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น

 

Activities Information

Activity start :21 December 2011

Activity end :21 December 2011

Cut off date :21 December 2011

Attendees list*

* Confirmed attendees.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
21 December 2011
Time:
8:30 am - 1:00 pm
Event Category:

Venue

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
1 Ratchadaphisek Road Fortune Town Dindaeng
กรุงเทพมหานคร,10400Thailand
+ Google Map