Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนา เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC

3, December @ 1:00 pm - 4:30 pm
การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC’ ครั้งที่ 16

         ประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ. 2558 ด้วยเป้าหมายหลักในการรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่อรับรองคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี นักสำรวจ และ 1 สาขาบริการ คือ การท่องเที่ยว 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงนำงานวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน” โดยขณะนี้ครอบคลุม 2 สาขาวิชาชีพ คือ วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม มาเป็นแนวทางในการกำหนดการจัดการสัมมนา

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รายละเอียด

1.กำหนดการ

 

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จึงไม่เปิดรับลงทะเบียน

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม:03 ธันวาคม 2557
วันสิ้นสุดกิจกรรม:03 ธันวาคม 2557
จำนวนที่เปิดรับ100
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว0
วันปิดรับสมัคร18 พฤศจิกายน 2557

 

Activities Information

Activity start :3 December 2014

Activity end :3 December 2014

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
3 December 2014
Time:
1:00 pm - 4:30 pm
Cost:
Free
Event Category:

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี,41000Thailand
+ Google Map