Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

7, May - 8, May
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน: เมียนม่าร์” ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศเมียนม่าร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเชิงลึกต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และเข้าใจถึงโอกาส ปัจจัย และอุปสรรคในการทำการค้า/ การลงทุนระหว่างไทย – เมียนม่าร์ในธุรกิจของตน เพื่อประโยชน์ ในการตัดสินใจ กำหนดแนวทาง และกลยุทธ์ในการขยายการค้า/ การลงทุนไปยังเมียนม่าร์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับนักธุรกิจ/นักลงทุนเมียนม่าร์อันจะนำมาซึ่งโอกาสการขยายการค้า/ การลงทุนระหว่างกันต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ/นักลงทุนไทยจากสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
การอบรมภาคทฤษฎี  : ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
การอบรมภาคปฏิบัติ : ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ นครย่างกุ้ง และเมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ
สำนักจัดการองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :7 May 2015

Activity end :8 May 2015

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
7, May 2015
End:
8, May 2015
Event Category:
Website:
http://itd.or.th

Venue

โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
1156 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
นครปฐม,73000Thailand
+ Google Map