Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 4

5, September - 16, September
การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 4

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มความพร้อมสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับบุคลากรระดับบริหารของอาชีวศึกษา/นักบริหารการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 300 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :5 September 2015

Activity end :16 September 2015

Cut off date :15 September 2015

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
5, September 2015
End:
16, September 2015
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map