Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 1

29, August
การอบรม เรื่อง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ครั้งที่ 4

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มความพร้อมสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับบุคลากรระดับบริหารของอาชีวศึกษา/นักบริหารการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 300 คน

เอกสารแนบ
1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์
สำนักจัดการองค์ความรู้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :29 August 2015

Activity end :29 August 2015

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
29, August 2015
Event Category:

Venue

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน
กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร10230Thailand
+ Google Map
Phone:
0-25093654-5
Website:
http://www.vec.go.th/