Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง เตรียมพร้อมยกระดับ : มาตรฐานแรงงานไทยสู่มาตรฐานแรงงานอาเซียน และ เรื่อง พัฒนาการมาตรฐานแรงงานไทย : โอกาสการเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ

15, December @ 9:00 am - 4:00 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมดำเนินการกับ กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย (econthai)  ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงกาเสวนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานแรงงาน: เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อบริบทของมาตรฐานแรงงาน           ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ของมาตรฐานแรงงาน อันจะนำมาซึ่งการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และแรงงาน จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ. ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด

1.กำหนดการ

2.แผนที่

*เพื่อให้ความรู้กระจายไปยังบุคลากรไทยอย่างทั่วถึง

อนุญาตให้ผู้สนใจ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้จำนวน 3 ครั้งต่อปี

สงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งให้กับผู้ที่ได้รับการยืนยันจาก ITD เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวทิพย์วัลย์  โชคประยูรเธียร

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 128

 

Activities Information

Activity start :15 December 2014

Activity end :15 December 2014

Cut off date :15 December 2014

Attendees list*

* Confirmed attendees.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
15 December 2014
Time:
9:00 am - 4:00 pm
Event Category:

Venue

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 New Rachadapisek Road, Klongtoey
กรุงเทพฯ,10110Thailand
+ Google Map