Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Meeting & Training

Events List Navigation

September 2019

ESCAP-ARTNET-ITD TRADE FACILITATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT WORKSHOP 2019

23 September @ 8:00 am - 26 September @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner2-02

หลักการและเหตุผล การอำนวยความสะดวกทางการค้าได้รับการนิยามว่าเป็น “ท่อประปาของระบบการค้าระหว่างประเทศ” เพราะได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกฎระเบียบทางการค้า โดยเฉพาะในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ที่ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการนำสินค้าผ่านแดน การจัดเตรียมการของศุลกากร และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการค้า การปล่อยสินค้าผ่านแดนและพิธีทางศุลกากร เป็นสำคัญในการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตามรายงานการสำรวจของ ESCAP ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มีการชี้แนะให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าสำหรับผู้ประกอบการค้าผู้หญิงเป็นพิเศษ (Trade Facilitations for Women) ซึ่งจากผลรายงานได้เสนอต่อมาว่าภูมิภาคนี้ยังไม่มีแนวทางการพัฒนานโยบายสำหรับผู้หญิงเฉพาะ ไม่เหมือนที่ทวีปแอฟริการหรือทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น ดังนั้นโครงการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค้ารายย่อยตามเขตชายแดนที่ดำเนินการโดยผู้หญิงจะเป็นโครงการการพัฒนานโยบายภาครัฐและการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องให้ความสะดวกด้านการค้าเฉพาะทางของรายผู้ประกอบการหญิง เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า คือ การบริการทางด้านโลจิสติกส์ และขนส่ง (ทางทะเล ทางถนน ทางราง) โดยบริการที่ระบุนี้หมายถึง 1. บริการยกขนส่งสินค้าท่าขนส่งทางทะเล (Maritime cargo handling services) 2. บริการโกดังและคลังสินค้า (Storage and warehousing services) 3. บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า (Freight transport agency services) 4. บริการเสริมอื่นๆ (Other auxiliary services) 5. บริการจัดส่งพัสดุ (Courier services) 6. บริการด้านบรรจุภัทฑ์ (Packaging services) 7. บริการรับจัดการพิธีการศุลการ (Customs clearance services) 8. บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ไม่รวมขนส่งภายในประเทศ (International maritime freight transportation excluding cabotage)…

Find out more »
+ Export Listed Events