Home » ITD News » ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ

ITD ต้อนรับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายภาคภูมิ ตีระนันทน์ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้าพบและหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone