Home » ITD News » ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ITD เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร ITD นำโดย ด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) ดร. ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) นาวสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค ได้เข้าพบ ท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำไทย ณ สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์คำแนะนำในการเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนที่เมืองวลาดีวอสตอค และช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone