Home » ITD News » สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global

สสว.ร่วมกับไอทีดี จัดงานสัมมนาBorn Global

วันนี้ (8กันยายน 2563) นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หวังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด ในโลกยุคหลังโควิด-19 (Post COVID-19) ซึ่งจัดขึ้นณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone