Home » ITD News » ผอ. ITD ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผอ. ITD ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผอ. ITD ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันนี้ (19 พ.ย. 58) ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ พัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร การนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone