Home » ITD News » การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่6/2558

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่6/2558

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่6/2558

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) นาย สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบันฯให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone