Home » ITD News » งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

         สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในงานมีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยาราม จำนวน 9 รูป ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 8 อคารวิทยพัฒนา

ในการนี้นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ ใบกว้าง ผู้จัดการทั่วไป สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ได้เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ของสถาบัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154633006022828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone