Home » ITD News » ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก           ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมในครั้งนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD บรรยายเรื่อง“ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” และนางขนิษฐา   ห้านิรัติศัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง“ภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154698406197828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone