Home » ITD News » รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์ภายในสถาบัน โดยมี ดร. ชุมพล มุสิกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานภายในองค์การในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154692479647828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone