Home » ITD News » ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายมนู สิทธิประศาสน์ และนายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ ผู้บริหาร ITD เข้าพบปะหารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  และผู้สื่อข่าวอาวุโสของสมาคมฯ ณโรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อหารือแนวทางในสนับสนุนการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ของ ITD ไปสู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154716194632828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone