Home » ITD News » ไอทีดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2”

ไอทีดีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2”

เมื่อวันที่ (11 มิถุนายน 2562) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวเกษตรภาคใต้  ร่วมพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone