Home » ITD News » ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ในงานนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งขั้นตอนเพื่อจัดการกับความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุสาเหตุของความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม บรรยายโดย นายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/itd.th/photos/?tab=album&album_id=10154698435922828

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone