ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ »

14 December 2017

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในความดูแลของสำนักงาน...

ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

ปิดงาน อบรม Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers »

24 November 2017

​เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย       ดร.ศุภิชัย ตั้งใจ...

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560

ITD ร่วมกับ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 »

24 November 2017

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ องค์การการค้าโลก หรือ WTO จัดการเสวนาเชิงนโยบายในระดับภูมิภาคประจำปี 2560 ในประเด็น“Rebalanci...

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries”

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries” »

24 November 2017

          The ITD policy dialogue aims to the region’s leading public policy square for trade and investment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย »

16 November 2017
ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ”

ITD จัดสัมมนาภายในเรื่อง “หลักการทรงงานสู่การปฏิบัติ” »

6 November 2017

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (อง์การมหาชน) ITD ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการทรงงานสู่ก...

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 »

27 October 2017
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560)

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560) »

27 October 2017
Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550

Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550 »

12 October 2017

On Thursday, 5 October 2017, Ms. Nit Rojrattanavanit, Inspector of Ministry of Education is a chairman of Committee meeting of International Institute for...

ITD ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560

ITD ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 »

12 October 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลการวิจัยระดับชาติ ประจำปี...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

6 October 2017
The Meeting between ITD and ERIIT

The Meeting between ITD and ERIIT »

4 October 2017

On 4th October 2017, Mr. Santisouk Vilaychreun, Director General, Economic Research Institute for Trade (ERIT) and high level officials of ERIIT/MOIC and Dr.Kamalinne...

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers”

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers” »

2 October 2017

          On 2 October 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with World Trade...

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017 »

22 September 2017

          International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges seminar to distribute annual research...

ITD Research Forum 2017 : Move trade and development policy to sustainable development goal.

ITD Research Forum 2017 : Move trade and development policy to sustainable development goal. »

20 September 2017

In fiscal year 2017, institute has studied under concept of presenting scope of policy and guideline to support role of international

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region »

14 September 2017

United Nations Conference on Trade and Development or UNCTAD is specialized organization under United Nations which aims to increase opportunity of trade, investment

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend »

13 September 2017

On Monday, 11 September 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges the meeting to brainstorm opinion and comment on analysis...

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement”

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement” »

22 August 2017

On 22 – 23 August 2017 International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges seminar about Development of potential of international trade...

Seminar “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries”

Seminar “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries” »

18 August 2017

Global value chains (GVCs) are playing an increasingly important role in business strategies, which has profoundly changed international trade and development paradigms. GVCs

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “ »

17 August 2017

         On 17 August 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD and Nation TV...

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017 »

15 August 2017

        On 12 August 2017, Ministry of Education arranges ceremony of offering food to monk in order to...

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week »

2 August 2017

          On Tuesday, 1 August 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development...

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary »

28 July 2017

On 28 July 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, Director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Dr. Piyaporn Aiemthitiwat Deputy...

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period »

26 July 2017

On 26 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Thai Arbitration Institute (TAI) and Australian Centre...

Seminar Topic (International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives)

Seminar Topic (International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives) »

26 July 2017
International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives
The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017

The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017 »

25 July 2017

On Tuesday, 25 July 2017, Dr. Nit Rojrattanawanit, Inspector of Ministry of Education act on behalf of Permanent Secretary of Ministry of Education,...

คู่มือปฐมนิเทศบุคลากร »

25 July 2017
...
Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day)

Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day) »

21 July 2017

On 20 July 2017, Dr. Kanit Saengsupan, Secretary  of Committee of Eastern Economic Corridor delivers special speech Linking EEC’s Sustainable Trade & Development...

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD »

21 July 2017

On Friday, 21 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges meeting to discuss with representatives...

Trade and Development Regional Forum 2017

Trade and Development Regional Forum 2017 »

19 July 2017

Today (19 July 2017),Dr.Sophon Naphathorn, M.D.,Vice Minister for Education presides at the opening ceremony of “Trade and Development Regional Forum 2017” that...

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2017

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2017 »

19 July 2017

BACKGROUND:

      We are currently experiencing fundamental changes in the patterns of globalization which will have profound

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ »

30 June 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการ...

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่” »

30 June 2017

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

       

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  จัดงานฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด St...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability” »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sus...

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ผู้บริหาร ITD หารือกับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ »

21 June 2017

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD นายมนู สิทธิประศาสน์ และนายนิติพล มนต์ไตรเวศย์ ผู้บริหาร ITD เข้าพบ...

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่อง “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA” »

21 June 2017

เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 สถาบันนระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”   ณ United Nati...

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “

ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “FTA strategy and Institutional Concern, Negotiation and Implementaion of Korea Republic “ »

19 June 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าแลัการพัฒนา หรือ ไอทีดี ร่วมกับ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการบรรยายพิเศษ...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร »

16 June 2017

   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  จัดงานฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กร ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประ...

WORKSHOP ON “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

WORKSHOP ON “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA” »

15 June 2017

WORKSHOP ON “E-COMMERCE AND EMERGING DIGITAL TRADE AGENDA”

DATE: 15-16 June 2017 at Meeting Room H, 1st floor, United Nations Conference Centre, Bangkok,

รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.

รองผู้อำนวยการไอทีดีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. »

14 June 2017

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573 »

12 June 2017

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573” »

12 June 2017

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly)

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

7 June 2017

ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนค...

WORKSHOP “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

WORKSHOP “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร] »

6 June 2017

WORKSHOP “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ่านพ้นข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) “กับดักความเหลื่อมล้ำ” (Inequality

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ITD จัดการอบรม “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” »

2 June 2017

       เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการอบรม เรื่อง “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการ...

Training Topic “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

Training Topic “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน” »

2 June 2017

Training Topic “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ปัจจุบันการเปิดเสรีภาคบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพหุภาคี อยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค์การการค้าโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหาร ITD วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว »

30 May 2017

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

26 May 2017

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัด...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE” »

26 May 2017

ในวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Trade Facilitation and Paperless Trade”  ณ U...

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) »

25 May 2017

         สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ...

TRAINING COURSE  “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

TRAINING COURSE “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE” »

25 May 2017

การฝึกอบรม เรื่อง “TRADE FACILITATION AND PAPERLESS TRADE”

 

 

DATE: May 25-26, 2017 Meeting Room A, 1st United Nations Conference Centre, Bangkok, Thailand

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ”

ITD จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ” »

16 May 2017

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ความ...

WORKSHOP “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า“

WORKSHOP “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า“ »

16 May 2017

WORKSHOP “การพัฒนาศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศ ตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า“ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    แต่ต้นทุนในการค้าระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานของโลก ยังคงมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  อีกทั้งความล่าช้าและความไม่แน่นอนในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดน การผ่านพิธีการศุลกากร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ จนนำไปสู่การเห็นพ้องกันของประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ว่าการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการศุลกากร ปรับปรุงการเก็บภาษีที่ชายแดน และดึงดูดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ Read more

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 2/2560 »

9 May 2017

     วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ...

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”

ITD จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” »

9 May 2017

         ในวันที่ 3-4  พฤษภาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0”  ณ โร...

ราคากลาง โครงการสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ (Thai Only) »

4 May 2017
...

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ (Thai Only) »

4 May 2017
...

ประกวดราคาจ้างดำเนินการสนับสนุนและจัดสัมมนาวิชาการ “ITD Trade and Development Regional Forum 2017″ จำนวน 1 งาน (Thai Only) »

4 May 2017
...
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” [กรุงเทพฯ]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” [กรุงเทพฯ] »

3 May 2017

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0” [กรุงเทพฯ]

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ่านพ้นข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) “กับดักความเหลื่อมล้ำ” (Inequality Trap)

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก

ดร.ณภัทร ชัยมงคล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก »

25 April 2017

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ดร. ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” »

19 April 2017

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางการค้าไทยในบริบทการค้าโลก” ณโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยงานนี...

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 »

10 April 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน โดยมีดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD  พ...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 »

10 April 2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เอ...

TRAINING WORKSHOP ON  “INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT”

TRAINING WORKSHOP ON “INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT” »

4 April 2017

The training programme on “Investor – State Dispute Settlement: ISDS” is organized to improve the knowledge and understanding of participants on the international

ITD จัดงานสัมมนา Introduction to ICSID Practice and Procedure

ITD จัดงานสัมมนา Introduction to ICSID Practice and Procedure »

3 April 2017

วันที่ 3 เมษายน 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับ ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาท...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานสถาปนา 125 ปี กระทรวงศึกษาธิการ »

1 April 2017

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 7.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา...

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: บทบาทภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: บทบาทภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนาแรงงานข้ามชาติ »

31 March 2017

วันที่ 31 มีนาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการประชุมเวทีสาธารณะ (ITD Public Forum) ภายใต...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ »

28 March 2017

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ ท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรม...

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

27 March 2017
ผู้อำนวยการ ITD ร่วมเสวนาในงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชียฯ”

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมเสวนาในงาน “CLMVT พลังขับเคลื่อนใหม่ของเอเชียฯ” »

23 March 2017

วันที่ 23 มีนาคม 2560 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน “CLMVT พลัง...

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมเทคนิคการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน »

22 March 2017

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด จั...

Memorandum of Agreement between ERIA and ITD

Memorandum of Agreement between ERIA and ITD »

9 March 2017

The International Institute for Trade and Development (Public Organization) and the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia signed a Memorandum of...

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา »

8 March 2017

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมรับฟังข้อมูลการดำเนินงา...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

6 March 2017
ITD จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations”

ITD จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations” »

2 March 2017

    สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดฝึกงานอบรมเรื่อง “Environmental Goods and Services Negotiations” ณ United Nations Conference Centre ก...

(Thai Only) ประกาศผลการประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ »

2 March 2017
...
ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ »

28 February 2017

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนาม...

ITD จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็นและระบบทำความเย็นในเขตเมือง”

ITD จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็นและระบบทำความเย็นในเขตเมือง” »

24 February 2017

เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย...

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

ผอ. ITD ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” »

15 February 2017

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:...

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD

ผู้อำนวยการสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าพบผู้อำนวยการ ITD »

10 February 2017

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยสำนักจัดการองค์ความรู้ ให้การต้...

ประกาศเจตจำนงสุจริต »

8 February 2017

Read more

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2560 »

8 February 2017

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2...

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

1 February 2017
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมหารือกับมูลนิธิมั่นพัฒนา »

1 February 2017

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร ITD เข้าพบ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อร่วมหารือแนวทางความร่วมมือด้านว...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilitation Committees”

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilitation Committees” »

29 January 2017

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม “First International Forum for National Trade Facilit...

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

23 January 2017
ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ปลัด และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ปลัด และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ »

23 January 2017

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่แก่ ดร.ช...

ผอ. ITD  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 วัน)  พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช »

23 January 2017

เช้าวันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลสตมมาร (100 ว...

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้อำนวยการ ITD เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด »

23 January 2017

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป อธิบดีอัยการ สำนักงานท...

(Thai Only) ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 January 2017
...

(Thai Only) ราคากลาง-การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 January 2017
...

(Thai Only) ขอบเขตงาน (TOR ) การจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสาร ITD Review »

18 January 2017
...

(Thai Only) ประกวดราคาจ้างประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 January 2017
...

(Thai Only) ราคากลาง-โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 January 2017
...

(Thai Only) ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประเมินระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และการรับรู้ผลงาน »

18 January 2017
...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค »

18 January 2017
ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ผู้อำนวยการ ITD มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ »

17 January 2017

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีให...

ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้

ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ »

13 January 2017

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ITD ร่วมปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือน้ำท่วมใต้ โดยในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานปล่อยขบวนคา...