ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

12 July 2018
Thailand Internet User Profile 2018

Thailand Internet User Profile 2018 »

10 July 2018

www.etda.or.th/iup

www.facebook.com/EDTA.Thailand

...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สำนักจัดการองค์ความรู้ »

5 July 2018
Regional Integration Development Programme Policy Dialogue on BIMSTEC Regional Integration

Regional Integration Development Programme Policy Dialogue on BIMSTEC Regional Integration »

5 July 2018

Host: International Institute for Trade and Development (ITD), Thailand

Partners: ESCAP, CUTS International

Venue: Escap Conference Room  ,Bangkok, Thailand

Timing: 12-13 July, 2018

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ปาฐกถาพิเศษเวทีประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 2561 »

4 July 2018

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ให้เกียรติร...

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก

สถาบันระหว่างประเทศฯ (ITD) จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนาคารโลก »

3 July 2018

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับธนาคารโลก หรือ The World Bank Group จัดงานแถลงข่าวเผยรายงานรายงานธนา...

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018)

สถาบันระหว่างประเทศฯ(ITD) จัดการสัมมนาวิชาการ “เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561” (Trade and Development Regional Forum 2018) »

3 July 2018

         เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ภายใ...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน รวม 3 อัตรา »

29 June 2018
TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2018

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2018 »

19 June 2018

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2018 “Transformation towards Innovative Trade and Development Agenda for Regional Integration” 2-3 July 2018 Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand

หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในไทยต่างประเทศ (TOISC)” รุ่นที่ 14 – 15

หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในไทยต่างประเทศ (TOISC)” รุ่นที่ 14 – 15 »

15 June 2018

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้พร้อมสำหรับการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558 –

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 »

13 June 2018
รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 »

13 June 2018
ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริต »

12 June 2018

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป »

6 June 2018
ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา

ITD ร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา »

6 June 2018

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วม งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา   ...

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018

ITD held Regional Seminar on the Promotion of Bankable Sustainable Development Goal Projects 2018 »

30 May 2018

On 23 May 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization) in cooperation with the United Nations Conference on...

Asia-Pacific Regional Seminar/Workshop On Bankable Sustainable Development Goal Project 2018

Asia-Pacific Regional Seminar/Workshop On Bankable Sustainable Development Goal Project 2018 »

30 May 2018
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบแนวทางใหม่ในการระดมเงินลงทุน โดยเน้นนักลงทุนที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา และหลักของการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ “Bankable Sustainable Project และ Responsible Investment” ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ และเรียนรู้แนวทาง นโยบาย และการใช้เครื่องมือต่างๆ    กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารโครงการด้านการลงทุนและหน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบ IPA และ OIA จากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2.
ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการเยาวชน »

25 May 2018
เมื่อวันศุกร์ที่  25  พฤษภาคม 2561   สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน ณ ห...
ITD ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี

ITD ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี »

24 May 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์...

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) พบปะหารือกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD »

10 May 2018

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) นำโดย นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  นายธนวุฒิ นัยโกวิท ผู้อำนวยการกลุ่มพั...

ITD ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ

ITD ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ »

9 May 2018

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีเ...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ 3 ราย »

3 May 2018
การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561 »

3 May 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระห...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติ »

2 May 2018

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่าง...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ITD และ THAC

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ITD และ THAC »

30 April 2018

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีดร. ...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN)

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN) »

27 April 2018

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เข้าร่วมการประชุม The 19th Congress of the European Intellectual Property Institute Network (EIPIN) ในหัวข้อ “Enforcing ...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านพลังงานฯ

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นด้านพลังงานฯ »

27 April 2018

            เมื่อวันศุกร์ที่  27  เมษายน  2561  สถาบันฯจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ณ ห้อง   เรอนัวร์ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดย...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

25 April 2018
Education ICT forum 2018

Education ICT forum 2018 »

25 April 2018

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.educationict-forum.com/

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018 »

19 April 2018

1st INTERNATIONAL ADR CONFERENCE 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย »

18 April 2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม »

18 April 2018
ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ITD จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 »

11 April 2018

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรจากดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD   นายมนู...

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 »

10 April 2018

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายมนู สิทธิประศาสน์ รองผู้อำนวยการ (บริหาร)       ดร.ปิยะพร เ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม »

9 April 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานฝึกอบรม

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่] »

9 April 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่] »

3 April 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ จาก ITD รับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และประกาศเกียรติคุณบัตร »

2 April 2018

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 (เวลา 10.30 น.) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เข้ารับเข็ม “เสมาคุณูปการ”และ...

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี

ITD ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบ 126 ปี »

2 April 2018

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 (เวลา 07.30 น.) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 127 รูป พร้อมทั้ง สักการะพระภูมิเจ้าที่ และและร่วมกันเคารพธงชาติ ณ บริเวณสนามหญ้าห...

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร ITD พบปะหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย »

29 March 2018

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ คุณกฤษฎาเปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชน ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิจัย »

29 March 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารงานฝึกอบรม »

29 March 2018
ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits for Cambodia IDP:  Deploying Cluster Development Strategies in Special Economic Zones”

ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits for Cambodia IDP: Deploying Cluster Development Strategies in Special Economic Zones” »

23 March 2018

On 23 March 2018, the International Institute for Trade and Development (Public Organization), ITD held seminar on “Key Strategies to Maximizing SEZ Benefits...

อาชีวะจับมือสถาบัน ITD  เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน

อาชีวะจับมือสถาบัน ITD เตรียมสร้างคนเข้าสู่เส้นทางอาชีวะอาเซียน »

22 March 2018

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค...

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ] »

22 March 2018

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ] »

15 March 2018

หลักการและเหตุผล

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (เฉพาะมณฑลยูนานและเขตปกครองตนเองกว่างซี) เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และได้ตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาในอนุภูมิภาคให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดจ้างงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักบริหารโครงการ จำนวน 3 อัตรา »

9 March 2018
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

5 March 2018
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานฝึกอบรม »

5 March 2018
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ »

28 February 2018

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษารังสรรค์ (พร...

Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties

Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties »

19 February 2018

งานเสวนาวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมเรื่อง “Asia-Pacific Workshop on Phase 2 of IIA Reform: Modernizing The Existing Stock of Treaties” ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

 

ITD จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน”

ITD จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการลงทุน” »

15 February 2018

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ความตกลงระหว่างประเทศด้านการล...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักบริหารโครงการ »

13 February 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักบริหารโครงการ »

1 February 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักบริหารโครงการ »

25 January 2018
การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 »

23 January 2018

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่างประ...

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันตำแหน่งนักบริหารโครงการ (Thai Only) »

29 December 2017
...
Director of ITD attends making merit ceremony during New Year 2018 season

Director of ITD attends making merit ceremony during New Year 2018 season »

27 December 2017

Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) and executives of ITD attend making merit ceremony during New...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย_นางสาวสมิตา จุลเขตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย_นางสาวสมิตา จุลเขตร์ »

27 December 2017
การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560

การประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 »

22 December 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันระหว่าง...

ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ITD จัดฝึกอบรม เรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก »

20 December 2017

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน)  หรือITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง บุคลากรภาคการศึกษากับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกา...

ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ

ITD จัดฝึกอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ »

19 December 2017

 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าละการพัฒนา (อง์การมหาชน) หรือ ITD ได้จัดงานฝึกอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุ...

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้อำนวยการละผู้บริหารไอทีดี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ »

14 December 2017

On 13 December 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) and executives of ITD visit internal...

Close training Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers

Close training Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers »

24 November 2017

On 24 November 2017, Dr. Pomthong Malakul Na Ayutthaya, Vice Chancellor who controls about academic and be acting of Chancellor Student Development and...

ITD cooperates with WTO to arrange Regional Policy Seminar in 2017

ITD cooperates with WTO to arrange Regional Policy Seminar in 2017 »

24 November 2017

On 24 November 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with Word Trade Organization or WTO to arrange regional policy...

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries”

Regional Trade Policy Course “Rebalancing Global Trade Agenda for Sustainable Development in Developing Countries” »

24 November 2017

          The ITD policy dialogue aims to the region’s leading public policy square for trade and investment

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย »

16 November 2017
ITD arranges internal seminar “ Principle of working in order to lead to action”

ITD arranges internal seminar “ Principle of working in order to lead to action” »

6 November 2017

On 6 November 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) welcomes Dr. Sumeth Tantivechakul, Committee and General Secretary of Chaipattana Foundation...

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 »

27 October 2017
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560)

คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2560) »

27 October 2017
Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550

Committee meeting of International Institute for Trade and Development 4/2550 »

12 October 2017

On Thursday, 5 October 2017, Ms. Nit Rojrattanavanit, Inspector of Ministry of Education is a chairman of Committee meeting of International Institute for...

ITD co-arranges academic meeting and publicize national research of 2017

ITD co-arranges academic meeting and publicize national research of 2017 »

12 October 2017

International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with The Social Reserch Association of Thailand and Faculty of Education, Chulalongkorn University arrange...

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่งนักวิจัย »

6 October 2017
The Meeting between ITD and ERIIT

The Meeting between ITD and ERIIT »

4 October 2017

On 4th October 2017, Mr. Santisouk Vilaychreun, Director General, Economic Research Institute for Trade (ERIT) and high level officials of ERIIT/MOIC and Dr.Kamalinne...

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers”

ITD arrange training “Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Members and Observers” »

2 October 2017

          On 2 October 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) cooperates with World Trade...

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017

ITD arranges seminar to distribute researches of ITD Research Forum 2017 »

22 September 2017

          International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges seminar to distribute annual research...

ITD Research Forum 2017 : Move trade and development policy to sustainable development goal.

ITD Research Forum 2017 : Move trade and development policy to sustainable development goal. »

20 September 2017

In fiscal year 2017, institute has studied under concept of presenting scope of policy and guideline to support role of international

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region »

14 September 2017

United Nations Conference on Trade and Development or UNCTAD is specialized organization under United Nations which aims to increase opportunity of trade, investment

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend

ITD arranges meeting to brainstorm opinion and comment on analysis of trading and development trend »

13 September 2017

On Monday, 11 September 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges the meeting to brainstorm opinion and comment on analysis...

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement”

ITD arrange workshop “ Development of potential of international trade under the Trade Facilitation Agreement” »

22 August 2017

On 22 – 23 August 2017 International Institute for Trade and Development (Public Organization) arranges seminar about Development of potential of international trade...

Seminar “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries”

Seminar “Sustainable Investment Promotion for Integrating GVC in developing countries” »

18 August 2017

Global value chains (GVCs) are playing an increasingly important role in business strategies, which has profoundly changed international trade and development paradigms. GVCs

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “

ITD and Nation TV arrange workshop “ Strategy of Logistics : Connect Thailand to CLMV 3rd “ »

17 August 2017

         On 17 August 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD and Nation TV...

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017

Director of ITD and executives attend the ceremony of offering food to monk on Mother’s Day, 12 August 2017 »

15 August 2017

        On 12 August 2017, Ministry of Education arranges ceremony of offering food to monk in order to...

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week

Director of ITD attends 6th Chula – ASEAN’s week »

2 August 2017

          On Tuesday, 1 August 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, director of International Institute for Trade and Development...

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary

Director of ITD attend The Celebrations on the Auspicious of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun’s 65th Birthday Anniversary »

28 July 2017

On 28 July 2017, Dr. Kamalin Pinichphuwadol, Director of International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Dr. Piyaporn Aiemthitiwat Deputy...

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period

ITD arrange seminar about International Arbitration in ASEAN Community Period »

26 July 2017

On 26 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD, Thai Arbitration Institute (TAI) and Australian Centre...

Seminar Topic (International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives)

Seminar Topic (International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives) »

26 July 2017
International Arbitration in the ASEAN Century : Thailand –Australia Perspectives
The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017

The meeting of committee of International Institute for Trade and Development 2/2017 »

25 July 2017

On Tuesday, 25 July 2017, Dr. Nit Rojrattanawanit, Inspector of Ministry of Education act on behalf of Permanent Secretary of Ministry of Education,...

คู่มือปฐมนิเทศบุคลากร »

25 July 2017
...
Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day)

Trade and Development Regional Forum 2017 (2nd Day) »

21 July 2017

On 20 July 2017, Dr. Kanit Saengsupan, Secretary  of Committee of Eastern Economic Corridor delivers special speech Linking EEC’s Sustainable Trade & Development...

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD

ITD arrange meeting with representatives from UNCTAD »

21 July 2017

On Friday, 21 July 2017, International Institute for Trade and Development (Public Organization) or ITD arranges meeting to discuss with representatives...

Trade and Development Regional Forum 2017

Trade and Development Regional Forum 2017 »

19 July 2017

Today (19 July 2017),Dr.Sophon Naphathorn, M.D.,Vice Minister for Education presides at the opening ceremony of “Trade and Development Regional Forum 2017” that...

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2017

TRADE AND DEVELOPMENT REGIONAL FORUM 2017 »

19 July 2017

BACKGROUND:

      We are currently experiencing fundamental changes in the patterns of globalization which will have profound

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

ITD ร่วมกับสพฐ. จัดการอบรมศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ »

30 June 2017

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการ...

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่” »

30 June 2017

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

       

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ITD ร่วมฝึกอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Strategic Transformation »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD  จัดงานฝึกอบรม “การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด St...

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability”

ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sustainability” »

22 June 2017

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “Global Development Trends for Sus...