Home » Posts tagged "smes"
การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs”

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน การลงทุนโดยตรงใน AEC ของ SMEs” »

27 October 2015

           เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา เวลา 13.00 – 17.00 น. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การพ...