หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (วันที่สอง)

การประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (วันที่สอง)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เชื่อมโยงกรอบการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ EEC เข้ากับแนวคิดประเทศไทย 4.0 (Linking EEC’s Sustainable Trade & Development Framework within Thailand 4.0) ในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 (Trade and Development Regional Forum 2017) ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ โดยมี ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) กล่าวตอนรับ โดยการประชุมในวันนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone