หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ITD ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ITD ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone