หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » งานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016)

งานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016)

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ได้จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Regional Trade Policy Course for Asia and Pacific Countries (RTPC 2016) ณ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งช่วงเช้าในพิธีได้รับเกียรติจาก Mr. Yonov Frederick Agah รองผู้อำนวยการใหญ่ประจำองค์การการค้าโลก ในการปาฐกถาพิเศษ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ผศ.ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกล่าวปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ และในช่วงบ่าย Mr. Yonov Frederick Agah  รองผู้อำนวยการใหญ่ประจำองค์การการค้าโลก ได้ให้เกียรติบรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง องค์การรการค้าโลก (WTO) กับเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ) ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone