หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยก้าวไกลสู่ AEC’

การสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยก้าวไกลสู่ AEC’

26 มีนาคม 2558 itd จัดการสัมมนา ‘เตรียมวิศวกรไทยก้าวไกลสู่ AEC’ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องมงคลสุข โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา

S__6660099

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone