หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าหารือความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช  สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน (19 ต.ค. 2559)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone