หน้าหลัก » สื่อวีดีทัศน์ » ‘บริการการท่องเที่ยว’ วิชาชีพใหม่ในอาเซียน

‘บริการการท่องเที่ยว’ วิชาชีพใหม่ในอาเซียน


ในปี 2558 ไทยจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้นักวิชาการด้านเศรษศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ต่างแสดงความเป็นห่วงศักยภาพของแรงงานไทย ทั้งเรื่องทักษะภาษาอังกฤษและไอที จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มการบริการการท่องเที่ยว

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone