หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผอ. ITD มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ผอ. ITD มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

วันที่ 6 กรฏาคม 2559 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนใหม่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.กมลินทร์และ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม ได้หารือกันในแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกันในอนาคต

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone