หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผอ. ITD ร่วมเสวนาประชาคมอาเซียนกับการบูรณาการกฏหมายภายในประเทศ

ผอ. ITD ร่วมเสวนาประชาคมอาเซียนกับการบูรณาการกฏหมายภายในประเทศ

เมื่อนวันที่ 29 เมษายน 2559 ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับการบูรณาการกฏหมายภายในประเทศ” ในงาน “เปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 2 ”  ณ อาคารรัฐสภา 1ทั้งนี้การจัดงานเปิดบ้านศูนย์อาเซียนฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน และสร้างพันธมิตรเครือข่ายการทำงานด้านประชาคมอาเซียน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 250 คน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone