หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผอ. ITD เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผอ. ITD เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เช้าวันนี้ ( 22 พฤศจิกายยน 2559 ) ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”   เพื่อประกาศความจงรักภักดี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยร่วมร้องเพลงชาติ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone