หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผู้บริหารไอทีดี เข้าพบรมช.พาณิชย์ท่านใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้บริหารไอทีดี เข้าพบรมช.พาณิชย์ท่านใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและผู้บริหารสถาบัน เข้าพบนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone