หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงาน“ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมงาน“ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี ๒๕๕๙

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร จากพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรี และผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี   ๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone