หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผู้อำนวยการ ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ผู้อำนวยการ ITD ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 สืบสานประเพณีที่กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกๆปี ในเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone