หน้าหลัก » ข่าวไอทีดี » ผู้อำนวยการ ITD เปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific islands”

ผู้อำนวยการ ITD เปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific islands”

        ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Regional Advanced Trade Negotiations Simulation Skills Course for Asia countries and Pacific Islands” ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี Dr. Dickson Yeboah ผู้เชี่ยวชาญจาก WTO เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากเอเชีย-แปซิฟิคตลอดหลักสูตร

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone